В тесноте, да не в обиде

В тесноте, да не в обиде